card

Буцаах солих журам

1.    Компанийн нэрийн барааны дэлгүүрээр борлуулсан бараа бүтээгдэхүүнээс ямар нэгэн үйлдвэрийн чанарын доголдол илэрсэн болон хэрэглэгч сэтгэл ханамжгүй байх тохиолдолд мөнгөн дүнгийн буцаалтыг 24 цагийн дотор, ижил төстэй бараагаар солих буцаалтыг 72 цагийн дотор зөвшөөрнө.

2.    Сонгосон бараа бүтээгдэхүүнийг өөр загварын бүтээгдэхүүнээр буцаах боломжгүй.

3.    Буцаах болон солих бараа нь анх авсан байдлаар өмсөөгүй, бохирдолгүй, шошго уут бүрэн, худалдан авсан билл талоны хамт хүчинтэй.

4.    Бараа бүтээгдэхүүнийг зөвхөн худалдан авсан салбар дэлгүүрт буцаах боломжтой.

5.     Худалдан авагчаас шалтгаалсан бараа бүтээгдэхүүн гэмтсэн, бохирдсон, чанараа алдсан, шошгогүй, худалдан авалтын баримтгүй бол мөн хэрэглэгч буруу хэрэглэснээс болж чанар байдал алдагдсан бол буцаах боломжгүй.